Aktiviteter på Saltarö och Värmdö

Fina vandringsleder där etapp 3 börjar på Saltarö http://www.varmdo.se/download/18.152b643114d6b5b5cc9cbd/1432026507212/V%C3%A4rmd%C3%B6leden,%20alla%20etapper%20-%20infoblad%20och%20karta.pdf

Gustavsberg hamn med butiker och restauranger , här ligger också Iittala outlet.

Bullandö marina, restaurang och glassbar https://www.bullandokrog.se/

Artipelag, utställningar, lunch, middag och fika https://artipelag.se/

Siggesta gård, här finns minigolf, mat loppis, stall https://siggestagard.se/